ایستا روستایی که در زمان ایستاد

همشهری
منتشر شده در 06 شهریور 1398

روستایی در طالقان که مردمش در 100 سال قبل زندگی می‌کنند و زنانی که 30 سال است از خانه‌هایشان بیرون نیامده‌اند.

دیدگاه کاربران