آموزش فصل۱ ریاضی هشتم – قسمت دوم

ریاضی گرام
منتشر شده در 11 آبان 1398

همون طور که میدونید، درس دوم و سوم از فصل اول کتاب ریاضی هشتم، یادآوری مبحث اعداد گویا و آموزش جمع و تفریق اعداد گویا هست. امروز برای شما ویدیویی با عنوان قسمت دوم آموزش فصل۱ ریاضی هشتم را آماده کردیم تا بهتون کمک کنیم، تو پاسخگویی به سوالات این دو درس از فصل اول کتاب، کمتر به مشکل بخورید.

riazigram.com

دیدگاه کاربران