نحوه نوک چینی طیور + مزایا و معایب

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

در گله های مرغ وپرندگان برای جلوگیری از پدیده کانیبالیسم یا همدیگر خواری اقدام به نوک چینی می شود که بهترین روش آن را می توانید در ویدئو مشاهده بفرمایید


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/569-nokchini.html

دیدگاه کاربران