یکی سری از پرورش ها مانند پرورش ...

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

یکی سری از پرورش ها مانند پرورش بلدرچین خیل زود بازده هستند و شما می توانید در عرض چند هفته به سود برسید اما یک سری از کارها مانند کشت نهال گردو نیاز مند این است که شما بعد از چهار یا پنج سال به نتیجه برسید. برای انتخاب حوزه خودتان و مشاوره با ما تماس بگیرید

منبع:

تیم تحقیقاتی مینی سالن

آدرس ویدئو:

https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/408-moghayeseh.html

دیدگاه کاربران