روایت نزاع ایران با غرب از زمان اسکندر

خبرگزاری رسا
منتشر شده در 07 مهر 1398

سید حسین فلاح زاده با اشاره به تاریخ هخامنشیان و جنگ اسکندر با ایرانیان به بررسی دوره تاریک ایران و سلطه غرب به کشور در آن زمان می پردازد.


http://rasanews.ir/fa/multimedia

دیدگاه کاربران