نظرات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت

ترنج
منتشر شده در 06 مهر 1398

سخنگوی شورای نگهبان: برای چهارمین بار به طرح تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی ایراد گرفته شد.

دیدگاه کاربران