فرق بین بیش فعالی و پرانرژی بودن کودکان چیست؟

صبا
منتشر شده در 29 مرداد 1396

در این ویدئو توضیحات کاملی راجع به رفتار با کودکان پر انرژی داده می شود.

دیدگاه کاربران