"حرکات آکروباتیک شکست خورده" 2

بامزه ترین ها
منتشر شده در 03 مرداد 1396

مجموعه ای از حرکاتی که قرار بود نمایشی باشه ولی با شکست مواجه شد و خنده دار شد.

دیدگاه کاربران
ترنج -

ای جان دلم