قارچ کش تخصصی مزارع چاودار | واریانو ایکس پرو | Variano Xpro

آریا سبز
منتشر شده در 08 خرداد 1398

قارچ کش خارجی واریانو ایکس پرو (Variano Xpro) یک قارچ کش عالی برای کنترل بیماریهای برگ خوشه و پایه ی ساقه در تمام گونه های تجاری گندم زمستانه و بهاره تریتیکاله و چاودار زمستانه است که می تواند میزان کلروفیل/فتوسنتز را در غلات افزایش و طول بقای ناحیه ی برگ های سبز را گسترش دهد.این قارچ کش در مقایسه با قارچ کش هایی که فقط بیماری را کنترل می کنند بازدهی را بیشتر افزایش می دهد.


www.ariasabz.com


 شماره های تماس: 09146740450-09149643764

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.