چگونه دچار دانایی کاذب می‌شویم؟

سواد رسانه ای
منتشر شده در 21 دی 1400

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که برای پیدا کردن پاسخ پرسش‌ها انجام کارهای روزمره خرید کردن و ارتباط با دوستان خود به اینترنت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مراجعه می‌کنیم. اینکه در این دنیای گسترده چگونه باید وقت بگذرانیم و اطلاعات موردنیاز را به‌دست آوریم نیازمند مهارت سواد رسانه‌ای است. اگر فقط برای انجام کارهای ضروری و نیازهای واقعی از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم که بسیار خوب است اما اگر حضور مستمر ما فقط برای وقت‌گذرانی و جمع‌کردن اطلاعاتی باشد که چندان ضرورتی ندارد و نیازی به آن نداریم نه‌تنها به معلومات ما اضافه نمی‌شود بلکه ما را دچار دانایی کاذب می‌کند. غرق شدن در دنیای اطلاعات فقط مغز و ذهن ما را پر از داده‌هایی می‌کند که هیچ کاربردی در زندگی‌مان ندارد. بهتر است با بهره‌گیری از سواد رسانه‌ای فقط به سراغ محتواهایی بروید که به آن نیاز دارید و از انباشت اطلاعات بیهوده در مغز خود خودداری کنید. ذکر این نکته ضروری است که حضور مستمر بی‌وقفه و بدون برنامه در شبکه‌های اجتماعی نه‌تنها به دانشمان اضافه نمی‌کند بلکه باعث دانایی کاذب ما می‌شود.

دیدگاه کاربران