اقناع مخاطب با ترفند ترس

سواد رسانه ای
منتشر شده در 18 مرداد 1400

رسانه با استفاده از فنون مختلف سعی می‌کند تا مخاطب را اقناع و او را با اهداف خود همسو کند. یکی از این فنون تکنیک ترس است. برخی رسانه‌ها با استفاده از روش القای ترس تلاش می‌کنند مخاطب را از کاری نهی یا با برانگیختن حساسیتش او را به سمت پذیرش مفهومی هدایت کنند. شما به‌عنوان مخاطب فعال در فضای مجازی آیا با تکنیک ترس آشنا هستید؟

دیدگاه کاربران