حمله به ایران یعنی ماه‌ها زندگی در پناهگاه‌!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 28 شهریور 1400

کارشناس صهیونیست:حمله به ایران یعنی باید حداقل برای چندین ماه‌ در پناهگاه‌ زندگی کنیم!

دیدگاه کاربران