خوب بعد میگید چرا چینی ها کرونا می گیرند !!

ایران امیر
منتشر شده در 26 بهمن 1398

خوب بعد میگید چرا چینی ها کرونا می گیرند !!


خودتون ببینید !


این پستونک بچه های چینی است !


هوش از سرم پرید :(

دیدگاه کاربران