چه چیزهایی را می توانید با کاغذ ببرید؟

شگفت انگیز
منتشر شده در 24 دی 1398

آزمایش علمی شگفت انگیز از بریدن سخت ترین چیزها با کاغذ.


مرحله به مرحله کار مستر هکر را ببینید که با چند برگ کاغذ چه می کنه!

دیدگاه کاربران
mirzabazar -

چه باحال