کلیپ شعرخوانی عاشقانه معین تبریزی ( غزل فارسی هستی و نیستی )

اشعار معین تبریزی
منتشر شده در 27 آذر 1398

جشن بزرگ کانون لوح و قلم دانشگاه علوم پزشکی تبریز - تالار رازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1398/9/10

دیدگاه کاربران