پخش خودکار بعدی

آموزش کاپرپلیت

از قابلیتهای مهم این سبک علاوه بر خاصیت پیوسته نویسی می توان به اجرای خوشنویسی در دانگ های مختلف بدونه اینکه نیاز به تعویض نوک داشته باشیم. در عین حال اگر بخواهیم به نقاط ضعف آن اشاره نماییم می توانیم به اجرای مخدود خوشنویسی در دانگ های خیلی بزرگ می باشد که البته استاد مجتبی کرمی توانسته اند این نقطه ضعف را با ساخت نوکی متفاوت برطرف نماید.

تاریخ انتشار 02 / 04 / 1398
دسته‌بندی آموزشی
اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.