کلاس کتابخوانی در کرج

باغ آینه
منتشر شده در 23 تیر 1398

کتاب یکی از الزامات زندگی می باشد و ارتباط بین انسان ها و کتاب باید حفظ شود و تداوم یابد به همین روی باغ آینه به عنوان یک موسسه ی فرهنگی هنری اقدام به برگزاری کلاس های کتاب خوانی و ترویج آن در جامعه نموده است . روند برگزاری کلاس کتابخوانی به این شکل است که کتاب های مختلف با محوریت یک موضوع معرفی می گردد و در کلاس راجع به آن کتاب ها بحث و گفت و گو می شود این کلاس همراه با دیدن فیلم گاهی تورهای فرهنگی و پروژه های کوچک اجتماعی می باشد.برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت رسمی باغ آینه به آدرس www.baghayeneh

دیدگاه کاربران