از فشار خون چه می‌دانیم؟

میرادو
منتشر شده در 08 تیر 1398

فشار خون مقدار نیرویی است که در برابر دیواره‌های شریان‌ها اعمال می شود زیرا خون از طریق آن‌ها جریان می‌یابد که در این ویدیو به شرحی از آن می‌پردازیم.

دیدگاه کاربران