شکاریدوست دارم از تیم بزرگ تراکتور به اروپا بروم

دنیای ورزش
منتشر شده در 18 تیر 1398

رضا شکاری درباره ترانسفر شدن دوباره خو.د به فوتبال اروپا صحبت کرد.

دیدگاه کاربران