مدیر مرکز راهبری شبکه گاز : انفجار در خط لولهٔ بروجن - شهرکرد خرابکارانه بود

اخبار تماشایی
منتشر شده در 25 بهمن 1402

در تامین گاز کشور مشکلی نداریم مشکل ایجاد شده در چند روستای نزدیک به محل حادثه هم به زودی برطرف می‌شود.

دیدگاه کاربران