تخفیف جشن ویژه پالس کو برای کش زن های التراسونیک

قطب45
منتشر شده در 27 شهریور 1399

به افتخار بیست و پنج سالگی پالس کو


تخفیف استثنایی 50میلیون ریال برخوردارشوید


به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan


 به کانال اینستا مابپیوندید:


https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery


 سایت گلدوزان ایران: 


www. goldozi.com


تلفن تماس جهت هماهنگی: 


09153140037  


05137266376


با مدیریت: مجید ذوالفقاری

دیدگاه کاربران