آخرین پست اینستاگرام شینزو آبه در مقام نخست وزیری ژاپن

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 27 شهریور 1399

آخرین پست اینستاگرام شینزو آبه در مقام نخست وزیری ژاپن

دیدگاه کاربران