فسخ شد: مجتمع فولاد میبد واگذار نمی شود.

اخبار تماشایی
منتشر شده در 29 آبان 1399

فسخ شد: مجتمع فولاد میبد واگذار نمی شود.

دیدگاه کاربران