خودروی شهید فخری‎زاده !

خبر از ما
منتشر شده در 07 آذر 1399

اصابت گلوله های بسیار زیاد تروریست ها به خودروی شهید فخری‎زاده

دیدگاه کاربران