تزریق واکسن چینی کرونا به پزشک ایرانی و عوارض آن

اخبار تماشایی
منتشر شده در 22 مهر 1399

فاز سوم آزمایش بالینی واکسن کووید-19 چین در دانشگاه استانبول انجام شد.


دکتر پیام رحیمی متخصص بیهوشی که هم اکنون در کشور ترکیه حضور دارد در " فاز سوم تحقیقات واکسن چینی کرونا " شرکت کرده است.


این پزشک ایرانی به همه سوالات از جمله عوارض و هزینه تزریق واکسن آزمایشی پاسخ می دهد.

دیدگاه کاربران