پخش خودکار بعدی

دیدنی ترین مکان های استان فارس

وب گرد وب گرد
181


گردشگری گونه های گوناگون دارد و گردشگران متناسب با این گونه ها به مقاصد خود سفر می کنند. گردشگاه ها از معمول ترین انواع گردشگری به شمار می روند. فارس با دارا بودن گردشگاه های متنوع طبیعی و اقلیمی چون تنگ تیزاب، تنگ چوگان، بهشت گمشده و انواع دریاچه ها و آبشارهای گونه گونی چون دریاچه های پریشان، مهارلو بختگان، کافتر، درودزن و طشک و آبشارهای مارگون، خفر، فدامی و ابرج و همچنین چشمه های آب معدنی مانند شش پیر، پلنگان، قدمگاه، خارگان و چشمه های آب گرمی چون بالانگان، فیروزآباد و سراب بهرام محیط مناسبی برای جذب گردشگران است. در استان فارس، علاوه بر این جاذبه ها، گستره های تاریخی و فرهنگی باستانی با قدمت و شهرتی جهانگیر نیز وجود دارد که متأسفانه از حیث حفاظت و امکانات رفاهی نامطلوب اند. مجموعه های جهانی پاسارگاد و پرسپولیس می توانند سالیانه میلیون ها گردشگر را از جای جای جهان به خود جذب کنند، اما شوربختانه به علل در هم تنیدۀ گوناگونی چون نگاه غلط فرهنگی، عدم برنامه ریزی بلندمدت در بعد استانی و کشوری، جدی نگرفتن رهیافت گردشگری به منزلۀ راهی برای توسعۀ پایدار و اتکا به اقتصاد تک محصولی، قابلیت های این قطب فرهنگی ایرانی و اسلامی به صورت بالقوه باقی مانده است.

تاریخ انتشار 03 / 05 / 1397
دسته‌بندی گردشگری
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.