هم‌نشینی سنتور سیاوش کامکار با درامز مارتین شوتربرک هلندی

گرامافون
منتشر شده در 06 شهریور 1397

این قطعه که در ایران و هلند ضبط شده، حاصل هم‌نواییِ یک ساز اصیل ایرانی در کنار درامز مارتین شوتربرک هلندی است

دیدگاه کاربران