تکذیب خبر کارشناس روسی از زبان خودش

تک شو
منتشر شده در 24 مرداد 1397

رو شدن دست بی‌بی‌سی پس از مصاحبه با کارشناس روسی درباره سهم ایران از دریای خزر

دیدگاه کاربران
<