کرونا ویروس

اشعار معین تبریزی
منتشر شده در 06 فروردین 1399

شعر معین تبریزی در مورد کروناویروس


در خانه می مانیم


کرونا را شکست می دهیم


ائوده قالاخ

دیدگاه کاربران