خبر خوش!داروی ویروس کرونا

پسر استقلالی
منتشر شده در 21 اسفند 1398

دارو ویروس کردنا توسط دانشمندان ایرانی ساخته شد به لطف خدا

دیدگاه کاربران