دیگر ز باوفایی خود شرم می کنم / از بس شنیده ام که دلش پیش دیگریست معین تبریزی

معین نویس
منتشر شده در 24 خرداد 1399

دیگر ز باوفایی خود شرم می کنم


از بس شنیده ام که دلش پیش دیگریست


معین تبریزی

دیدگاه کاربران