تاثیر داروهای کرونا کمتر از 20 درصد است

اخبار تماشایی
منتشر شده در 26 مرداد 1399

ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت گفت: 


▫️داروهای موجود تنها کمتر از 20 درصد امکان تاثیر و بهبودی برای بیماران کرونا خواهند داشت.

دیدگاه کاربران