چگونه در رابطه طرف مقابمان را درک کنیم؟

مهارتهای زندگی ویدا فلاح
منتشر شده در 12 مرداد 1399

ویژگی ها و نکات مثبتی که در اطرافیانتان میبینید بازگو کنید، بازخوردهای مثبت باعث ایجاد احساسات مثبت در فرد مقابل و در نتیجه بالا رفتن جذابیت شما در رابطه می شود.

دیدگاه کاربران