کلیپی که تن فردوسی رو تو گور لرزوند!

ترنج
منتشر شده در 20 مهر 1397

ابوالقاسم فردوسی طوسی (329 قمری – 416 قمری، در طوس خراسان)، شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سرایندهٔ شاهنامه، حماسهٔ ملی ایران، است. برخی فردوسی را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو دانسته‌اند که از شهرت جهانی برخوردار است. فردوسی را حکیم سخن و حکیم طوس گویند. اما آیا مردم ما چقد با این حکیم آشنایی دارند؟


واکنش مردم را تماشا کنیم.

دیدگاه کاربران