خبر اصلاح قیمت سوخت تکذیب شد !

اخبار تماشایی
منتشر شده در 07 خرداد 1401

شرکت پالایش و پخش هر گونه اخبار مبتنی بر اصلاح قیمت سوخت را تکذیب کرد.

دیدگاه کاربران