ممنوعیت کشت تریاک در افغانستان

اخبار تماشایی
منتشر شده در 15 فروردین 1401

رئیس طالبان با صدور فرمانی کشت تولید و قاچاق انواع مواد مخدر را در افغانستان ممنوع کرد.

دیدگاه کاربران
<