قرار چهارشنبه های امام رضایی

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 03 آذر 1401

با دستور تولیت آستان قدس رضوی هر هفته از دانش آموزان مدارس مناطق محروم مشهد با غذای گرم توسط خدام بارگاه منور رضوی پذیرایی می شود.

دیدگاه کاربران