فسیل کشف شده از دایناسور تریسراتوپس!

سیگنال
منتشر شده در 13 شهریور 1396

تریسراتوپس،یاسه‌شاخ‌چهره، دایناسوری شاخ‌دار وگیاه‌ خوار از دوره کرتاسه می‌باشد.نام تریسراتوپس از کلمه یونانی صورت گرفته شده و به معنای سه شاخ صورت است.تریسراتوپس یک دسته منقرض شده از دایناسورهای شاخ‌دار علف‌خوار بودند که در طی مرحله آشکوب دوره کرتاسه پسین زندگی می‌کرده‌اند. (حدود 68 تا 65 میلیون سال قبل در آمریکای شمالی).تریسراتوپس یکی از آخرین دایناسورها بوده که قبل از رویداد عظیم انقراض دوران سوم کرتاسه تکامل یافتند.در این ویدئو کشف این دایناسور کم یاب را باهم می بینیم.

دیدگاه کاربران