شورای نگهبان، سیاسی نیست که رایزنی سیاسی کند

اخبار تماشایی
منتشر شده در 11 آذر 1396

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی پیشنهاد‌ها برای رایزنی سیاسی در مورد عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: باید بگویم شورای نگهبان، سیاسی نیست که رایزنی سیاسی کند، اما در حوزه قانون اگر انتقاد و پیشنهادی باشد استقبال می‌کند.

دیدگاه کاربران