سم علف کش قوی بوتیزان استار – Butisan star

آریا سبز
منتشر شده در 27 آذر 1396

بوتیزان استار سم کشنده برخی از علف های پهن برگ و باریک برگ کلزا. محصولی عالی از شرکت BASF آلمان. نابودساز سریع و مؤثر علف های مزبور. به نحوی که علف کش متازاکلر موجود در آن مانع از جوانه زنی بذر علف های هرز شده و آنان را در نطفه خفه می کند و علف کش کوئین مراک نیز به سرعت جذب علف ها گردیده و آنان را نابود می سازد که این دو ویژگی راهکاری اساسی برای مبارزه با علف های هرز در مزارع کلزا را به ارمغان می آورند. اطلاعات بیشتر در سایتwww.ariasabz.com . تماس: 09142973005 -09354406776

دیدگاه کاربران