قیمت بوقلمون در مناطق مختلف و سود شما در شرایط مختلف چقدر است؟

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

به صورت کلی به سه طریق می توانید بوقلمون را قیمت گذاری کنید دسته اول و دسته دوم کسانی هستند که فروش را در داخل کشور انجام می دهند که بسته به مناطق مختلف می توانند سود متفاوتی به دست بیاورند اما اگر می خواهید سودخیلی بیشتری کنید بهتر است آن را به کشورهایی مانند عراق صادر کنید


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/501-gheymatboghlmun.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران