درمان شدن ویتیلیگو(پیسی)در برنامه عصرجدید

تیم تحقیقاتی فردوسی
منتشر شده در 25 شهریور 1398

ویتیلیگو(پیسی)یک بیماری خود ایمن هست که واگیر ندارد اما درمان دارد.


برای درمان بیماری خود اقدام کنید


جهت مشاوره تخصصی با کارشناس تیم تحقیقاتی فردوسی تماس بگیرید09154168510


آیدی اینستاگرام:ganoderma.wealth@

دیدگاه کاربران