علیخانی : به مردم کشور افغانستان نگویید افغانی

عصر جدید
منتشر شده در 16 مرداد 1399

صحبت های احسان علیخانی در برنامه عصر جدید در مورد افغانستان و واژه افغانی

دیدگاه کاربران