واکنش رئیس جمهور به خبر وقف قله دماوند و فروش جزایر کشور

اخبار تماشایی
منتشر شده در 08 مرداد 1399

توضیحات رئیس جمهور درباره شایعات مطرح شده پیرامون وقف قله دماوند و فروش جزایر کشور


🔹روحانی: این چه بازی هست که باعث نگرانی مردم شده است


🔹اگر به این راحتی است که همه اقیانوس های عالم را وقف می کردیم! من از شابعه سازی تعجب نمیکنم عجیب وجود گوش شنواست

دیدگاه کاربران
<