خرید آپارتمان در بندرانزلی

ملک مانا
منتشر شده در 12 تیر 1399

مجموعه ملک مانا در قالب یک استارت آپ نوپا در حوزه معرفی نقد و برسی و انتخاب صحیح ملک فعالیت خود را آغاز نموده است. خط مشی اصلی ملک مانا ارائه دقیق و واقعی ملک به متقاضیان گرانقدر میباشد. 


013-4402

دیدگاه کاربران