پخش خودکار بعدی

دیرین دیرین - اخبار رپ 8

دیرین دیرین دیرین دیرین
185

بفرمائید شما با شنیدن اخبار هفتگی مملکت چه حسی بهتان دست می‌دهد؟


الف) متاثر می‌شوید.


ب) متاسف می‌شوید.


ج) متهوع می‌شوید.


د) متشنج می‌شوید.

تاریخ انتشار 04 / 04 / 1399
دسته‌بندی انیمیشن
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.