آیا پول کفاره روزه را می توان به فقیر داد؟

کلیپ های مذهبی
منتشر شده در 11 مرداد 1399
دیدگاه کاربران