امضا یادداشت تفاهم ایجاد بازارچه های مرزی میان ایران و پاکستان

اخبار تماشایی
منتشر شده در 02 اردیبهشت 1400

️یادداشت تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان برای ایجاد بازارچه های مرزی در طول مرز دو کشور از سوی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به امضا رسید.

دیدگاه کاربران