از آتش سنگین توپخانه تا یگان های زرهی نیروی زمینی سپاه

اخبار تماشایی
منتشر شده در 03 دی 1400

از آتش سنگین توپخانه تا یگان های زرهی نیروی زمینی سپاه | رزمایش پیامبر اعظم 17

دیدگاه کاربران