زورگیری وحشیانه به خاطر سرقت یک موبایل سبب شد تا جان مالباخته گرفته شود

اخبار تماشایی
منتشر شده در 22 مرداد 1400

زورگیری به خاطر سرقت موبایل جان مردم را به خطر می اندازد. در اغلب زورگیری ها زورگیران با چاقو و سلاح سرد حمله می کنند. زورگیری با سلاح سرد و چاقو منجر به ترس و وحشت می شود. در این فیلم زورگیری فرد ضارب از پشت سر به مالباخته حمله کرده و در این زورگیری او را خفه می کند و پسر نوجوانی از راه می رسد و جیب های مالباخته را خالی می کند.

دیدگاه کاربران